Trà phin ba hướng

Có cung cấp các loại giấy phim ba hướng…macha rate, nước trà houji, trà xanh những loại trà uống liền.

Các loại trà ún liền, cà phê ún liền loại stick thịnh hành, loại giấy tam phương với dung lượng nhiều có thể cung cấp gia công nên dung lượng của nhiều nguyên liệu là giới thiệu.

Related Products

 1. Thực phẩm sức khỏe stick gia công OEM

  Thực phẩm sức khỏe hình bột nhỏ stick được gia công.

 2. Chế biến bột trà gói

  Chế biến bột trà gói OEM. Tỷ lệ lượng oxy còn lại ở mức dưới 3% , phù hợp với những vật chất(nguyên liệu) nhỏ cỡ 10~20 microment.

 3. Loại trà có túi móc treo

  Trong nước cũng hiếm, độ nhỏ của đối ứng của nguyên liệu bột, sử dụng cái mốc treo gia công stick bắt đầu. Vi Chiều rộng đối ứng.

 4. Coffe stick có chiều rộng 35mm

  35mm chiều rộng cua coffe stick gia công thành công.

Return Top