Quản Lý Đơn Hàng (Hệ Thống Liên Giao)

Người thực hiện đặt hàng sẽ chọn và nhập các thông tin chi tiết về một mặt hàng thiết yếu nào đó.

Sau đó, khi đơn hàng được xác nhận, những người trong ban quản lý sẽ nhận được một email thông báo (qua các thiết bị thông minh, PC, v.v).

Vì thông tin thiết yếu của đơn đặt hàng sẽ được liệt kê trên một giao diện quản lý, do đó bạn có thể báo cáo hoặc chia sẻ trạng thái trong nội bộ của công ty.

[Chưa phê duyệt], [Đã phê duyệt], [Đã giao hàng] là ba trạng thái chính mà quý khách có thể tự quyết định khi thấy phù hợp với tình hình hiện tại.

Với điều này, mọi trạng thái tiến độ của đơn hàng sẽ được [hiển thị] để dễ dàng nắm bắt thông tin tương ứng, do đó không cần xác nhận lại thông tin trong nội bộ công ty.

 

Related Products

 1. Tạo Lập Website Bằng WordPress

  Tạo website bằng "WordPress", giúp khách hàng dễ dàng cập nhật nội dung. Chúng tôi cũng chấp nhận hỗ trợ đa ngôn ngữ cho trang web ("Tiếng Việt", "Tiếng Trung", "Tiếng Anh", v.v.) cùng một lúc.

 2. Hệ Thống Quản Lý Chấm Công

  Số hóa hệ thống chấm công cho nhân viên.。Trong vòng xoáy khó khăn ở thời điểm và virus corona đang hoàn hành, số lượng nhân viên làm theo ca đang tăng dần. Các cấp trên có thể kiểm tra vị trí của nhân viên, đại khái về "ai đang làm tại công ty" và "ai làm việc ở nhà".※Quản lý tập trung thông tin chấm công ở nhiều địa điểm

 3. Đơn Đăng Ký Bằng Web ① (Hội Thảo)

  Chúng tôi cung cấp dịch vụ tạo và quản lý biểu mẫu WEB cũng như giải quyết dữ liệu ứng dụng.

 4. [Các Vấn Đề Liên Quan] Đến Việc Sử Dụng WordPress

  Vui lòng cho chúng tôi biết nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào khi sử dụng WordPress. Đó có thể là trong quá trình cài đặt thì gặp phải sự cố, hoặc liên quan đến lập trình, hay bất cứ vấn đề riêng nào.

 5. 【Sao Lưu Bản FAX Hiện Có】Có Thể「Giảm Số Lượng Giấy Sử Dụng」&「Quản Lý Dữ Liệu」!!

  【Đối với các doanh nghiệp vẫn còn sử dụng FAX】Có thể thay đổi và quản lý dữ liệu mà không cần phải thay thế máy FAX mới (với số FAX như cũ)※Chỉ xuất giấy khi cần thiết

 6. Đơn Đăng Ký Bằng Web ② (Đơn Đăng Ký Sự Kiện/ Thông Báo Trúng Thưởng/ Hiển Thị Vé)

  Chúng tôi có thể hỗ trợ tất cả các sự kiện có giới hạn ngày giờ và số lượng người tham gia, từ việc đăng ký, thông báo trúng thưởng, cho đến việc trưng bày vé trong ngày.

Return Top