Trà túi lọc có đường cắt

Trà túi lọc có đường cắt là loại trà phẳng có đường may phân cắt giữa các túi trà với nhau.

Loại trà này thích hợp trong nhiều hoạt động. Trà túi lọc này nó được liên kết với nhau bởi những đường cắt khúc nên nó được coi là một sản phẩm tiện lợi.

Related Products

 1. Trà túi lọc tam giác

  Đây là sản phẩm được sử dụng phỗ biến, vì sản phẩm này có nhiều nguyên liệu khác nhau nên đòi hỏi máy móc phải phù hợp với sản phẩm này.

 2. Trà túi lọc phẳng

  Trà túi lọc phẳng được sử dung phổ biến từ ngày xưa.

 3. Trà túi lọc đơn “có in thông tin trên bao bì”

  Loại trà này được in ấn thông tin trên bao bì sản phẩm.

 4. Trà túi lọc hình cầu

  Loại trà này được thiết kế to và bầu như hình quả cầu.

 5. Trà túi lọc tam giác “vải không dệt”

  Tùy thuộc vào nguyên liệu,sản phẩm trà túi lọc tam giác vải không dệt có thể cho vào nước.

 6. Trà túi lọc phin (Có in chữ open here)

  Ngoài việc gia công trà xanh, trà đen, trà thảo dược, trà túi lọc trung quốc. chúng tôi cũng cũng đưa ra sản phẩm trà đen, trà hãm bằng túi lọc phin.

Return Top