Thông Tin Mới

Lắp Đặt Tấm Quang Điện Để Hình Thành Chuỗi Nhà Máy Thân Thiện Với Môi Trường

スマート工場 太陽光パネル設置

Để cổ vũ cho chiến dịch bảo vệ và phát triển xã hội thân thiện với môi trường, chúng tôi đã lắp đặt các tấm pin mặt trời ở nhiều chi nhánh nhà máy chính.

Tại các nhà máy của công ty Shizu Pack, các tấm pin mặt trời được lắp đặt trên mái nhà để tận dụng tối đa năng lượng tự nhiên.

Chúng tôi tin rằng đây là một bước tiến nhằm xây dựng một xã hội trong sạch và thân thiện với môi trường.

Phong cách Sinh thái Môi trường.

Related post

Return Top