Thông Tin Mới

Nhà Máy Chi Nhánh Shintoumi Đơn Vị 2 Đi Vào Hoạt Động

shintomi2

Nhà máy chi nhánh Shintoumi đơn vị 2 đã chính thức đi vào hoạt động.

Tuân thủ nghiêm ngặt và đầy đủ các tiêu chuẩn của chỉ tiêu HACCP, với chu trình kiểm soát áp suất, kiểm soát độ ẩm và kiểm soát điều kiện không khí để cho ra các sản phẩm chất lượng cao.

Nhà máy Shintoumi đơn vị 2 sẽ phụ trách xử lý các nguyên liệu thô liên quan đến thực phẩm chức năng cho sức khỏe.

Related post

Return Top