Trà túi lọc lưới gạc este

Loại túi trà này được sử dụng nguyên liệu an toàn đối với môi trường không phà hoại nguồn nước hay khí cacbon dioxit khi đốt cháy.

Vì sử dụng lưới gạc este trong suốt lớn nên có thể thấy những nguyên liệu bên trong.

Related Products

 1. Trà túi lọc lưới gạc nilon

  Đây là túi trà mang tính chất chuẩn nhất.

 2. Trà túi lọc đơn “có in thông tin trên bao bì”

  Loại trà này được in ấn thông tin trên bao bì sản phẩm.

 3. Trà túi lọc nhỏ giọt túi đơn

  Trà túi lọc nhỏ giọt túi đơn là loại trà với những lá trà bung nở tạo ra mùi thơm tối đa và tiện lợi khi mang theo.

 4. Trà túi lọc có đường cắt

  Trà túi lọc có đường cắt là loại trà phẳng có đường may phân cắt giữa các túi trà với nhau.

 5. Trà túi lọc phẳng

  Trà túi lọc phẳng được sử dung phổ biến từ ngày xưa.

 6. Trà túi lọc phin

  Ngoài việc gia công trà xanh, trà đen, trà thảo dược, trà túi lọc trung quốc. chúng tôi cũng cũng đưa ra sản phẩm trà đen, trà hãm bằng túi lọc phin.

Return Top