Loại trà có túi móc treo

Trong nước cũng hiếm, độ nhỏ của đối ứng của nguyên liệu bột, sử dụng cái mốc treo gia công stick bắt đầu. Vi Chiều rộng đối ứng.

50mm nên dung lượng nguyên liệu củng phải đối ứng thích hợp. Bây giờ, sự chú ý của supper food, supai được chia ra thành nhiều phần nhỏ, với 1ly la đủ khả năng cung cấp. Tính cơ năng biểu thị thực phẩm củng được đối ứng.

Related Products

 1. Coffe stick có chiều rộng 35mm

  35mm chiều rộng cua coffe stick gia công thành công.

 2. Chế biến bột trà gói

  Chế biến bột trà gói OEM. Tỷ lệ lượng oxy còn lại ở mức dưới 3% , phù hợp với những vật chất(nguyên liệu) nhỏ cỡ 10~20 microment.

 3. Thực phẩm sức khỏe stick gia công OEM

  Thực phẩm sức khỏe hình bột nhỏ stick được gia công.

 4. Trà phin ba hướng

  Có cung cấp các loại giấy phim ba hướng...macha rate, nước trà houji, trà xanh những loại trà uống liền.

Return Top