Thông Tin Mới

Nhà Máy Chi Nhánh Toushinden Đơn Vị 2 Đi Vào Hoạt Động

shintomi2

Chi nhánh nhà máy Toushinden đơn vị 2 đã bắt đầu đi vào hoạt động.

Tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn của chỉ tiêu HACCP, với kiểm soát áp suất, kiểm soát độ ẩm và kiểm soát điều kiện không khí để cho ra các sản phẩm chất lượng cao.

Nhà máy Toushinden đơn vị 2 sẽ chủ yếu xử lý các loại nguyên liệu thô liên quan đến thực phẩm chức năng.

Related post

Return Top