Thông Tin Mới

Chứng Nhận Tiêu Chuẩn Hữu Cơ Của Bộ Nông Nghiệp Nhật Bản (JAS Organic)

有機JAS認証

Chúng tôi đã đạt được chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ của bộ nông nghiệp Nhật Bản.

Để có thể giao dịch sản phẩm hữu cơ, cần phải sử dụng nguyên liệu thô được thu thập từ các trang trại, sau đó chế biến trong nhà máy, cả hai nơi này đều phải đạt được chứng nhận hữu cơ JAS, và bước cuối cùng là thương mại hóa sản phẩm.

Tại công ty Shizu Pack, mỗi bước trong quy trình sản xuất bao gồm từ thu thập/ tiếp nhận nguyên liệu thô đến chế biến các loại túi trà, túi cà phê hoặc các gói dạng thỏi, đến giai đoạn đóng hộp/ đóng gói, tất cả đều đạt tiêu chuẩn theo quy chế của JAS Organic.

Với sự trợ giúp quý giá của các công ty đối tác khác, chúng tôi đang xây dựng một hệ thống có thể đáp ứng nhiều yêu cầu về nhiều lĩnh vực khác nhau.

JAS Organic: “Chứng nhận này được áp dụng trong nền nông nghiệp hữu cơ tại Nhật Bản và là tiêu chuẩn của Bộ Nông nghiệp Nhật Bản đưa ra với những quy định về tiêu chí cho các sản phẩm, gắn nhãn mác tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự lựa chọn của người tiêu dùng.” ( Theo chungnhanquocgia.com) “Chứng chỉ này công nhận các tổ chức và phòng thí nghiệm theo ISO 17011 đủ điều kiện để thực hiện quy trình sản xuất. Trong quá trình này, việc đánh giá kỹ thuật được thực hiện bởi Trung tâm Kiểm tra Vật tư Nông nghiệp và Thực phẩm (FAMIC), cơ quan hợp tác chặt chẽ với MAFF, để đảm bảo chất lượng và ghi nhãn phù hợp của nông, lâm, thủy sản.”

Chúng tôi cũng hỗ trợ Chứng nhận hữu cơ của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ, Ủy Ban Hữu Cơ Quốc Gia ( USDA Organic – NOP Program).

Related post

Return Top