PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG (NEW!)

 1. Hệ Thống Bảo Trì Và Bảo Vệ Website

 2. Tạo Lập Website Bằng WordPress

 3. 【Sao Lưu Bản FAX Hiện Có】Có Thể「Giảm Số Lượng Giấy Sử Dụng」&「Quản Lý Dữ Liệu」!!

 4. Phiên Dịch Và Xây Dựng Website

 5. Phát Triển Hệ Thống IoT Bằng Rasperry Pi

 6. Hệ Thống Quản Lý Báo Cáo Doanh Thu Bán Hàng

 7. Hệ Thống Quản Trị Quan Hệ Khách Hàng (CRM)

 8. Hệ Thống Đặt Hàng

 9. Xây Dựng Nền Tảng Trang Web Mua Sắm (Trang Thương Mại Điện Tử)

 10. [Lĩnh Vực Quảng Cáo] Sử Dụng Email Và Video (Dành Cho Khách Hàng Tiềm Năng/ Đối Tác Thương Mại)

 11. Tương Thích Với Tiêu Chuẩn Mã Hóa SSL

 12. [Nghiên Cứu Điển Hình] Tái Khởi Động Website Không Truy Cập Được

 13. Phiếu Giảm Giá/ Sự Kết Hợp Giữa Hiện Thực Và Số Hóa

 14. [Các Vấn Đề Liên Quan] Đến Việc Sử Dụng WordPress

 15. Hệ Thống “Sự Kiện Giới Thiệu Bạn Bè”

 16. Liên Kết Và Hợp Tác Với Hệ Thống Cốt Lõi Của Đối Tác (Liên Kết API, v.v)

 17. Thanh Toán Qua Cửa Hàng Tiện Lợi

 18. Quản Lý Đơn Hàng (Hệ Thống Liên Giao)

 19. Hệ Thống Đầu Phiếu Trên Website

 20. Lập Trình

 21. Quản Lý Các Yêu Cầu Từ Khách Hàng Với Việc Đơn Giản Hóa Tiến Trình

 22. Thiết Lập Trang Landing

 23. Danh Thiếp Kỹ Thuật Số

 24. Hệ Thống Hóa “E-mail Cảm Tạ” Và “E-mail Theo Dõi”

 25. Quay Và Chỉnh Sửa Video

 26. Phiếu Giảm Giá Trên Website

 27. Hệ Thống Quản Lý Hàng Tồn Kho Nguyên Vật Liệu

 28. Mảng Kinh Doanh Và Phân Phối Nội Dung

 29. Đơn Đăng Ký Bằng Web ① (Hội Thảo)

 30. Đơn Đăng Ký Bằng Web ② (Đơn Đăng Ký Sự Kiện/ Thông Báo Trúng Thưởng/ Hiển Thị Vé)

Return Top