Trà túi lọc tam giác túi đơn

Những năm gần đây, để hợp với nhu cầu người tiêu dung hiện nay, chúng tôi cũng đưa ra sản phẩm trà túi lọc tam giác túi đơn.

Được đóng gói từng túi riêng lẻ trong nito điền, nên sản phẩm được bào quản lâu dài.

Để mang lại sản phẩm đạt được chất lượng cao, chúng tôi đã sản xuất trong môi trường với nhiệt độ oxy dưới 3%.

Vì chúng tôi sản xuất nhiều sản phẩm nhỏ, để có thể mang lại nhiều loại trà túi lọc cho người tiêu dung, chúng tôi đã đưa sản phẩm bán thử nghiệm và bán trên toàn diện.

Vì chúng tôi sản xuất nhiều sản phẩm nhỏ, để có thể mang lại nhiều loại trà túi lọc cho người tiêu dung, chúng tôi đã đưa sản phẩm bán thử nghiệm và bán trên toàn diện.

Sản phẩm này có in hạn sử dụng và pháp lý trên bao bì.

Related Products

 1. Trà túi lọc lưới gạc este

  Loại túi trà này được sử dụng nguyên liệu an toàn đối với môi trường không phà hoại nguồn nước hay khí cacbon dioxit khi đốt cháy.

 2. Trà túi lọc phin (Có in chữ open here)

  Ngoài việc gia công trà xanh, trà đen, trà thảo dược, trà túi lọc trung quốc. chúng tôi cũng cũng đưa ra sản phẩm trà đen, trà hãm bằng túi lọc phin.

 3. Trà túi lọc IMA

  Để gia công được loại trà này chúng tôi đã sử dụng máy công ty IMA nổi tiếng tại Ý.

 4. Trà túi lọc phẳng

  Trà túi lọc phẳng được sử dung phổ biến từ ngày xưa.

 5. Trà túi lọc có đường cắt

  Trà túi lọc có đường cắt là loại trà phẳng có đường may phân cắt giữa các túi trà với nhau.

 6. Trà túi lọc lưới gạc nilon

  Đây là túi trà mang tính chất chuẩn nhất.

Return Top