Thông Tin Mới

Phòng Sản Xuất Cá Nhân

shintomi2nd-5

Tại nhà máy chi nhánh Shintoumi đơn vị 2, chúng tôi lắp đặt thêm các phòng gia công cá nhân nhằm kiểm soát chặt chẽ điều kiện không khí và độ ẩm.

Chúng tôi hỗ trợ các sản phẩm cần vệ sinh môi trường sản xuất cao hơn và một số nguyên liệu thô cần kiểm soát về độ ẩm và nhiệt độ.

Mỗi phòng đều trang bị cửa kín khí và các trang thiết bị đều đạt tiêu chuẩn HACCP, đồng thời chúng tôi không ngừng nỗ lực để sản xuất các sản phẩm với chất lượng an toàn tuyệt đối.

Related post

Return Top