Thông Báo

Nghiêm Túc Thực Hiện Các Biện Pháp Phòng Tránh Bệnh Truyền Nhiễm Nguy Hiểm

Từ quan điểm của nhà sản xuất thực phẩm và đồ uống, đặc biệt là trong bối cảnh virus corona đang lan rộng, chúng tôi đặt vấn đề vệ sinh và an toàn thực phẩm là ưu tiên hàng đầu, cũng như đang phổ biến và thực hiện triệt để các hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn.

■ Các biện pháp chính trong việc ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm

・ Làm sạch và Khử trùng các khu vực chung.

・ Thường xuyên thông gió phòng nghỉ ngơi và căn-tin, v.v.

・ Đặt dung dịch khử trùng ở các khu vực các nhau.

・ Nhân viên thường xuyên rửa tay kỹ lưỡng.

・ Tất cả các nhân viên của công ty đều phải mang khẩu trang.

Return Top