Coffe stick có chiều rộng 35mm

35mm chiều rộng cua coffe stick gia công thành công.

Stick type của coffe là hương vị mạnh nên lúc gia công sự phần quản lý có nhìu chỗ hơi vất.

Lần nữa thiết bị môi trường cũng la phần quan trọng, cty của chung tôi thực hiện cung cấp stick coffe .

Related Products

 1. Trà phin ba hướng

  Có cung cấp các loại giấy phim ba hướng...macha rate, nước trà houji, trà xanh những loại trà uống liền.

 2. Thực phẩm sức khỏe stick gia công OEM

  Thực phẩm sức khỏe hình bột nhỏ stick được gia công.

 3. Loại trà có túi móc treo

  Trong nước cũng hiếm, độ nhỏ của đối ứng của nguyên liệu bột, sử dụng cái mốc treo gia công stick bắt đầu. Vi Chiều rộng đối ứng.

 4. Chế biến bột trà gói

  Chế biến bột trà gói OEM. Tỷ lệ lượng oxy còn lại ở mức dưới 3% , phù hợp với những vật chất(nguyên liệu) nhỏ cỡ 10~20 microment.

Return Top