Thông Tin Mới

Đạt Chứng Chỉ Kosher

コーシャ認証(Kosher)

Chúng tôi được vinh hạnh tiếp nhận Chứng chỉ Kosher vào năm 2014.

“Chứng chỉ Kosher chính là sự đảm bảo cho hàng hóa sản phẩm đáp ứng được các yêu cầu của đạo luật Do Thái liên quan đến thực phẩm (theo vincert.vn)”. Không chỉ ở Nhật Bản, mà hiện nay các nước phương Tây cũng bắt đầu chú ý đến Chứng nhận Kosher.

Related post

Return Top