Thông Báo

Thông Báo Về Việc Chuyển Đổi Hệ Thống Website Mới

Lời đầu tiên, cảm ơn quý khách đã ghé thăm trang web Shizupack của chúng tôi thường xuyên.

Áp dụng sự thay đổi của hệ thống mới, chúng tôi đã đổi mới hoàn toàn trang chủ cũng như toàn bộ website của mình.

Với sự đổi mới lần này, chúng tôi đã thiết kế và sắp xếp lại trang chủ để quý khách có thể tiếp nhận và truyền tải thông tin một cách dễ dàng hơn, đồng thời thực hiện những cải cách để gia tăng sự ổn định và tăng cường bảo mật cho trang web.

Về liên kết, có một số thay đổi do liên quan đến sự cải cách.

Nếu trang web của chúng tôi có vinh dự được bạn lưu vào danh mục “Ưa thích” hoặc “Đánh dấu” trong trình duyệt, xin vui lòng chuyển sang đường dẫn mới.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trang web thường xuyên và mong muốn tạo ra một trang web có thể làm hài lòng quý khách.

Chúng tôi mong sẽ được quý khách tiếp tục ủng hộ Shizu Pack.

Return Top